Небојша Јовановић – психологија успеха

Небојша Јовановић : Магистар психологије,психотерапеут,life coach,писац,три деценије се бави психотерапеутским радом комбинујући психосоматски (психоаналитички ) приступ,биоенергетику…оснивач је сопственог психотерапијског саветничког метода O.L.I. На сајту има пуно квалитених текстова,дотакнуте су скоро све теме које радозналог човека могу занимати… посетите сајт на адреси

Rate this: